POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

MEMBRU AL HUBULUI GOOGLE ATELIERUL DIGITAL INOVATIE PRIN DESIGN THINKING SI PROGRAMULUI MICROSOFT WINDOWS INSIDER PENTRU DEZVOLTATORI

În data de 4 mai 2016 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

 – Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

 – Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care și-a încetat aplicabilitatea.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare – Republicare

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

Ghiduri emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Alte materiale informative destinate aplicării Regulamentului General privind Protecţia Datelor, emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Documente ale Comitetului European pentru Protecția Datelor

Intrebări frecvente adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrăii Datelor cu Caracter Personal

Comunicate ale Autorității de Supraveghere privind participarea la evenimente dedicate Regulamentului General privind Protecţia Datelor

Ghiduri emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor, emis de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Ghid Întrebări și răspunsuri cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679

Alte materiale informative destinate aplicării Regulamentului General privind Protecţia Datelor, emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Drepturile persoanelor vizate – Extras din Regulamentul nr. 679/2016

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (pliant)

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (broșură)

Responsabilul cu protecția datelor – informații generale

Documente ale Comitetului European pentru Protecția Datelor   

Comitetul European pentru Protecția Datelor, organ cu personalitate juridică al Uniunii Europene este constituit în temeiul art. 68 din Regulamentul General privind Protecția Datelor și este format din șefii autorităților naționale de supraveghere din fiecare stat membru al Uniunii Europene și din Autoritatea Europeană de Protecția Datelor sau reprezentanții acestora.

Ghiduri emise de Comitetul European pentru protecția datelor

Ghidul privind derogările aplicabile transferurilor internaționale (art. 49 din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Ghidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 1/2019 privind Codurile de conduită și organismele de monitorizare în temeiul Regulamentului 2016/679 privind EDPB – versiune pentru consultare publică

Ghidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

                       Anexa 1 la Ghidul EDPB nr. 4/2018 – versiune pentru consultare publică

Ghidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 3/2018 privind domeniul de aplicare teritorial al Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) (articolul 3) – versiune pentru consultare publică

Ghidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 1/2018 privind certificarea și identificarea criteriilor de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)  – versiune revizuită după consultarea publică   

                       Anexa 2 la Ghidul Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 1/2018 – versiune pentru consultare publică

Ghiduri adoptate de Grupul de Lucru art. 29 cu privire la Regulamentul General privind Protecţia Datelor și aprobate de Comitetul European pentru Protecția Datelor

În cadrul primei sale plenare, pe data de 25 mai 2018, Comitetul European pentru Protecția Datelor a aprobat următoarele ghiduri ale Grupului de Lucru Art. 29, privind Regulamentul General privind Protecţia Datelor, aplicabile de la această dată, precum și alte documente:

Ghidul privind consimțământul în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 (ro/en)

Ghidul privind transparența în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 (ro/en)

Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare (ro/en)

Ghidul privind notificarea încălcărilor de securitate (ro/en)

Ghidul privind dreptul la portabilitatea datelor, raportat la art. 20 din RGDP (ro/en)

Ghidul privind evaluarea de impact al Grupului de Lucru art. 29 (ro/en)

Ghidul privind responsabilul pentru protecția datelor (DPO), raportat la art. 37-39 din RGDP (ro/en)

Ghidul privind identificarea autorității de supraveghere lider a unui operator sau împuternicit (ro/en)

Ghidul privind aplicarea și stabilirea amenzilor administrative în sensul Regulamentului 2016/679, WP 253 (ro/en)

Recomandarea privind cererea standard de aprobare a regulilor corporatiste obligatorii pentru transferul datelor cu caracter personal, aplicabile operatorilor WP 264 (en)

Recomandarea privind formularul standard de solicitare a aprobării regulilor corporatiste obligatorii pentru transferul datelor cu caracter personal, aplicabile împuterniciților WP 265 (en)

Documentul de poziție privind derogările de la obligația de a păstra o evidență a activităților de prelucrare în conformitate cu art. 30 (5) din Regulamentul (UE) 2016/679 (en)

Documentul de lucru Stabilirea unei proceduri de cooperare pentru aprobarea „Regulilor corporatiste obligatorii” pentru operatori și împuterniciți, conform GDPR, WP 263 rev.01 (en)

Documentul de lucru care stabilește un tabel cu elementele și principiile care se regăsesc în Regulile corporatiste obligatorii WP 256 rev.01 (ro/en)

Document de lucru care stabilește un tabel cu elementele și principiile care trebuie găsite în Regulile corporatiste obligatorii, aplicabile împuterniciților WP 257 rev.01(ro/en)

Adequacy Referential WP 254 rev.01 (ro/en)

Alte documente emise de Comitetul European pentru Protecția Datelor

Declarații

Declarația Comitetului European pentru Protecția Datelor 3/2019 referitoare la Regulamentul privind confidențialitatea în mediul electronic

Declarația 2/2019 privind utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul campaniilor politice

                Anexa I la Declarația 2/2019 privind utilizarea datelor cu caracter personal în cursul campaniilor politice

Declarația Comitetului European pentru Protecția Datelor 01/2019 referitoare la Legea privind respectarea impozitului pe contul străin al Statelor Unite (FATCA)

Declarația Comitetului European pentru Protecția Datelor privind concentrarea economică – 27/08/2018

Declarația Comitetului European pentru Protecția Datelor privind ePrivacy – 25/05/2018

Rapoarte

Raportul Comitetului European pentru Protecția Datelor către LIBE privind punerea în aplicare a GDPR – 26/02/2019

UE-SUA – Al doilea raport anual de revizuire comună – 22/01/2019

Informări

Informare privind transferurile de date în cadrul GDPR în cazul unei tranzacții nerealizate Brexit – 12/02/2019

Informare privind BCR pentru societățile care au ICO ca Autoritate de Supraveghere Leader BCR – 12/02/2019

Opinii

Opinia 7/2019 privind proiectul listei autorității competente de supraveghere a Islandei cu privire la operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței unei evaluări a impactului privind protecția datelor (articolul 35.4 din GDPR)

Opinia 6/2019 privind proiectul listei autorității de supraveghere competente din Spania privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței unei evaluări a impactului privind protecția datelor (articolul 35.4 din GDPR)

Opinia 5/2019 privind interacțiunea dintre Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic și GDPR, în special în ceea ce privește competența, sarcinile și competențele autorităților de protecție a datelor

Opinia 04/2019 privind acordurile administrative pentru transferul datelor cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din Spațiul Economic European („SEE”) și autoritățile de supraveghere financiară din afara SEE

                           Proiect de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal

Opinia nr. 3/2019 privind întrebările și răspunsurile privind interacțiunea dintre Regulamentul privind studiile clinice (CTR) și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) – 23/01/2019 Stratul de confidențialitate

Opinia 02/2019 privind lista operațiunilor pentru care este necesară realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor – Norvegia

Opinia 01/2019 privind lista operațiunilor pentru care este necesară realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor -Liechtenstein

Opinia 28/2018 privind proiectul de implementare a deciziei Comisiei Europene privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Japonia

Opinia 23/2018 referitor la propunerile Comisiei privind ordinea juridică europeană de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală

Opinii privind lista operațiunilor pentru care este necesară realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor  (nr. 1-22; 24-27 din anul 2018)

Intrebări frecvente adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Comunicate ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrăii Datelor cu Caracter Personal privind participarea la evenimente dedicate Regulamentului General privind Protecţia Datelor

2019

Evenimente privind aplicarea GDPR

Ziua Europeană a Protecţiei Datelor

Ziua porţilor deschise

2018

Conferinta internatională a autoritătilor nationale de protectie a datelor personale

Ziua Porţilor deschise – 25 mai 2018

Conferinţe privind aplicarea GDPR

Ziua Porţilor Deschise

Ziua Europeană a Protecţiei Datelor

MEMBRU AL HUBULUI GOOGLE ATELIERUL DIGITAL INOVATIE PRIN DESIGN THINKING SI PROGRAMULUI MICROSOFT WINDOWS INSIDER PENTRU DEZVOLTATORI

Publicitate

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.