Voucherele de energie pentru români, ghid complet: tot ce trebuie să știi despre ajutorul de 1400 lei pentru plata facturilor

Voucherele de energie pentru români, ghid complet: tot ce trebuie să știi despre ajutorul de 1400 lei pentru plata facturilor

Persoanele cu venituri mici vor primi anul acesta un ajutor de la stat.

În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, pentru a putea plăti factura cu banii de la stat, beneficiarii vor trebui să se adreseze asociației de proprietari ori de locatari din bloc, pentru ca aceasta să certifice datoria curentă sau restantă, printr-un document numit certificat de validare a datoriei.

Mai exact, OUG 166/2022, prin care a fost introdus ajutorul de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, stabilește că, atunci când e vorba despre plata facturilor la energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiarul trebuie să obțină de la asociația de proprietari sau locatari un document numit certificat de validare a datoriei, prin care, așa cum și numele lui o indică, se certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociație.

Certificatul de validare a datoriei nu se eliberează automat, ci el trebuie solicitat asociațiilor de proprietari/ locatari. Cu această ocazie, asociațiile trebuie să ceară beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

După ce intră în posesia lui, beneficiarii îl pot folosi pentru plata facturii la energie termică, dar doar împreună cu actul de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;
 • suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;
 • datele de identificare ale asociației de proprietari/ locatari și contul bancar al acesteia;
 • perioada de consum;
 • datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Acest document se poate emite doar pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele asociației de proprietari/ locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță. De asemenea, certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/ locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română, ca anexă la documentele care stau la baza plății facturii (facturilor).

În plus, certificatul de validare a datoriilor față de asociația de proprietari ori locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum.

După efectuarea plății, asociațiile de proprietari sau locatari primesc sumele transmise prin mandat poștal de la Poșta Română și trebuie să opereze încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin. Totodată, operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de energia termică și virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat.

Sprijinul pentru plata facturilor la energie va fi de 1.400 de lei, bani ce vor fi acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023.

Cum se primește ajutorul de 1.400 de lei pentru energie?

Ajutorul vine sub forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti, integral sau parțial, facturi de energie. Banii vor fi acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023. În cazul lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023, sumele se pot încasa în numerar, la oficiile poștale.

Care sunt condițiile de acordare?

 • Cardul ajunge la domiciliul beneficiarului prin Poșta Română, cu confirmare de primire.
 • Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.
 • Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.
 • Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

La ce pot fi folosiți banii de la stat?

Ajutorul de la stat poate fi folosit pentru a compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv pentru energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cum se pot folosi banii?

Se pot plăti facturi curente sau restante, dar doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la terminarea banilor.

Plățile se fac, de principiu, prin mandat poștal. Nu se pot efectua mai mult de opt plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin. Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când se distribuie cardurile pentru energie?

Beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie începând cu luna februarie 2023. Se vor putea efectua plăți începând cu 1 martie.

Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie.

Cei care între timp devin eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II-a în septembrie.

Ce acte sunt necesare pentru plată?

 • Cardul de energie (primit prin Poșta Română);
 • actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului);
 • factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/ locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare).

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, din care să rezulte că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociația de proprietari/ locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/ locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui document de către asociația de proprietari.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/ oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/ locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Cum se poate face plata?

Plata se va putea face la orice agenție a Poștei Române sau la poștaș (la domiciliul beneficiarului). Apoi, se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/ locatari).

În fine, se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/ plăților efectuate și furnizorul/ furnizorii către care s‑a efectuat plata.

Ce este și când e necesară declarația pe proprie răspundere?

Declarația pe propria răspundere trebuie completată de potențialul beneficiar în situația în care nu se poate stabili câți oameni stau la același punct de consum.

Sunt situații în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal (denumirea străzii și numărul administrativ) trecut în cartea de identitate (figurează mai mulți la aceeași adresă). În această situație, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care spun câți locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poșta distribuie declarațiile pentru toate aceste situații identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari și să le preia în maximum trei zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor și să se actualizeze listele.

Când se face ancheta socială?

În cazul în care, la un loc de consum, sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează așa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potențialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poșta Română, iar ulterior se actualizează lista.

Imagini sinistre cu locul în care petrecea Al Capone. „Keuka” ar fi fost bântuită, iar o tragedie i-a pecetluit soarta

Imagini sinistre cu locul în care petrecea Al Capone. „Keuka” ar fi fost bântuită, iar o tragedie i-a pecetluit soarta

Noi imagini sinistre dezvăluie epava scufundată a unei ambarcațiuni de petrecere în care invitații celebrului gangster Al Capone se bucurau de petreceri pline de băutură în timpul prohibiției din anii 1920.

Fosta barjă de cherestea, despre care se spunea că era blestemată, se numea Keuka. Vândută în 1928, a fost transformată în scurt timp într-o sală de dans plutitoare, cu muzică live și bar.

Iar omul care a ținut barca de petrecere aprovizionată cu băutură în plină epocă a prohibiției din SUA? Nimeni altul decât faimosul gangster Al Capone.

Misterioasa scufundare a vasului

Dar ghinionul a urmat Keuka – managerul său a fost împușcat de un client beat, iar vasul s-a scufundat în mod misterios în august 1932.

Acum, noi imagini au dezvăluit barca, cândva plină de strălucire, odihnindu-se în mormântul său acvatic.

Vasul a fost fotografiat pe fundul lacului Charlevoix, Michigan, de către Chris Roxburgh în timpul unei vizite împreună cu partenerul său de scufundări Lee Rosenberg.

Acesta a declarat: „Părerea mea și legenda locală este că Al Capone și oamenii săi au aprovizionat această navă-cazino în perioada în care a funcționat în epoca prohibiției, între 1929 și 1932.

„Capone avea o casă lângă Charlevoix și oamenii susțin că l-au văzut în acei ani. Avea mai multe case ascunse în nordul statului Michigan” – la o distanță ușoară de Chicago.

„Se zvonește că, după ce managerul navei a fost împușcat la bord, aceasta a fost sabordată de un grup de biserici locale care s-a săturat de petreceri, de băutură, muzică și femei.”

El a continuat: „Când mă scufund în această epavă, îmi imaginez cum era în 1929, când petrecerile și jocurile de noroc erau în toi, iar băutura curgea ca un râu. Jos, în interior, nava are zone lungi și deschise.

Lumina reflectoarelor strălucește prin gurile de babord aruncând umbre care se mișcă pe măsură ce ne facem drum prin barja de petrecere.

Epava este intactă și în poziție verticală, cu iluminare bună și apă foarte clară.”

Reputația de barcă clandestină a navei era bine stabilită.

Tragedia care i-a pecetluit soarta

A fost „unul dintre locurile unde toată lumea știa că se putea bea ceva” în timpul prohibiției, relatează Northern Express, un ziar din Michigan.

Iar din mijlocul lacului Charlevoix, ea avea un punct de observație asupra fiecărei abordări, împiedicând orice surpriză din partea poliției.

„Îmi imaginez că cineva era plătit – toată lumea putea să audă și să vadă petrecerile de pe mal”, a declarat domnul Roxburgh.

Dar a fost departe de a fi o călătorie ușoară pentru Keuka.

Era vechi și atât de degradat încât, după cum se spune, trebuia ca apa să fie scoasă zilnic, iar un bărbat angajat pentru această treabă se zvonește că ar fi fost plătit în whisky.

Apoi, în ziua de Anul Nou 1931, a apărut o poveste care i-a pecetluit soarta.

Ed Latham, administratorul barjei, fusese împușcat de un client beat, a declarat The Boyne Citizen, un ziar cu sediul în Boyne City, pe malul sud-estic al lacului.

Soarta trăgătorului și a victimei sale este neclară, dar se pare că aceasta l-a determinat pe căpitanul J.H. Gallagher să închidă locul de petrecer.

În anul următor, Keuka s-a scufundat.

O relatare contemporană a scufundării, citată de Northern Express, nu a putut găsi nicio explicație pentru modul în care s-a întâmplat.

Acesta spunea: „Nava Keuka a călătorit în siguranță sâmbătă, fără nicio dovadă că, peste câteva ore, ar fi fost găsită pe fundul lacului. Cu toate acestea, ceva s-a întâmplat, iar barca s-a scufundat.

A existat o cauză pentru schimbarea condițiilor, dar în acest moment motivul este nedefinit și este un subiect de conjectură din partea publicului.”

Astăzi, Keuka se află la o adâncime de 15 metri, la mică distanță de orașul Charlevoix.

Bitcoin pare să scoată capul din nisip, după falimentul giganților crypto: ce se întâmplă cu principala criptomonedă

Bitcoin pare să scoată capul din nisip, după falimentul giganților crypto: ce se întâmplă cu principala criptomonedă

După un aparent război în domeniul criptomonedelor, cu mai multe falimente răsunătoare în industrie, arestări și procese cu vedete, Bitcoin se pare că încearcă să fie imună la dezastrul din piața crypto.

Moneda Bitcoin pare să se apropie de un nivel confortabil de stabilitate, după o lună în care a scăzut până la aproximativ 16.500 de dolari. Acum, de câteva zile, gravitează în jurul cifrei de 21.000 de dolari pe unitate.

La momentul redactării acestui material, puteai cumpăra principala criptoactivă cu 20.759 de dolari, în creștere cu 26,28% în ultimele 30 de zile.

Ce se întâmplă cu Bitcoin, după falimentul FTX

În ultimele cinci zile, fluctuațiile de preț ale Bitcoin nu au depășit 1,05%. Cu alte cuvinte, valoarea de achiziție a principalei criptomonede pare să se fi stabilizat, revenind în sfârșit peste prețul la care a fost în momentului anunțului falimentului FTX, faimoasa platformă de tranzacționare a criptomonedelor condusă de Sam Bankman – Fried.

Doar în ultimele șapte zile, prețul de achiziție al Bitcoin a crescut cu peste 22%, conform CoinMarketCap. Ca referință, același procent de scădere a prețului, nu de urcare, a fost obținut între 7 și 8 noiembrie.

La momentul respectiv, investitorii încă încercau să se acomedeze cu ideea colapsului suferit de FTX și, în același timp, sperau la salvarea platformei de către Binance, lucru care nu s-a întâmplat.

În săptămânile ulterioare acelui moment, Bitcoin a scăzut sub 16.000 de dolari de mai multe ori.

Dacă vrei să ai un moment în care a fost confirmat dezastrul, CoinDesk a relatat pentru prima dată despre neregulile de la fondul speculativ al FTX, Alameda Research, pe 2 noiembrie.

La scurt timp după, criptomonede în valoare de miliarde de dolari au fost retrase de pe FTX în doar câteva zile. După aceea, în mai puțin de o săptămână, un potențial acord de salvare cu Binance s-a dus în cap pe 8 noiembrie.

Aât FTX, cât și Alameda, au confirmat falimentului pe 11 noiembrie. Tot atunci, principala criptomonedă, Bitcoin, a devenit un motiv de îngrijorare pentru investitori.

Instagram adaugă Quiet Mode, funcția care blochează la vedere solicitările Direct Message

Instagram adaugă Quiet Mode, funcția care blochează la vedere solicitările Direct Message

Utilă mai ale vedetelor Instagram cu număr foarte mare de urmăritori, funcția Quiet Mode a fost solicitată insistent chiar de utilizatorii platformei, venind să amelioreze una dintre consecințele statutului de vedetă Instagram.

Oricât de mare ar fi numărul de urmăritori, toți utilizatorii Instagram pot fi contactați de urmăritorii lor folosind mesaje directe. Deși, pare o funcție de bază a oricărei rețele de socializare, opțiunea Direct Message poate ajunge rapid să consume tot timpul utilizatorilor ajunși la statut de vedetă.

Până acum, rezolvarea putea veni doar prin soluții costisitoare, cum ar fi desemnarea/angajarea de „ajutoare” care să răspundă la solicitările de mesaje, până la închirierea de servicii chat-bot, bazate sau nu pe inteligență artificială.

Deja în curs de activare la nivelul platformei, opțiunea Quiet Mode vine să rezolve „problema” solicitărilor prea insistente (sau numeroase) de mesaje directe cu o simplă etichetă atașată profitului de utilizator, semnalând fanilor că nu este disponibilă pentru a fi contactată direct.

În schimb, DM-urile vor fi „rezolvate” cu răspunsuri auto-reply predefinite. Însă cel mai important, notificările de mesaje vor fi complet oprite pentru deținătorul respectivului cont de Instagram.

Momentan, noua funcționalitate este disponibilă doar utilizatorilor din Statele Unite, Marea Britanie, Irlanda, Canada, Australia și Noua Zeelandă, cu planuri de extindere și în alte regiuni în viitorul apropiat.

Tags: Fecebookmeta

După File Explorer, acum și umilul Notepad primește suport pentru tab-uri

După File Explorer, acum și umilul Notepad primește suport pentru tab-uri

Valabil doar pentru utilizatorii de Windows 11, aplicația Notepad va putea deschide un număr practic nelimitat de documente în tab-uri individuale, fără a încărca memoria RAM cu instanțe separate ale aplicației, deschise în ferestre individuale.

Schimbarea se produce mai întâi în versiunea 11.2212.33.0 a aplicației Notepad, disponibilă pentru testare împreună cu cel mai recent build Windows 11 distribuit utilizatorilor înscriși în programul Dev Channel, Windows Insiders.

Odată cu suportul pentru tab-uri multiple, Notepad va fi un editor text chiar mai convenabil de folosit decât suita Microsoft Word, utilizatorii putând crea, edita și organiza mai multe documente text simultan, folosind aceeași fereastră a aplicației.

Desigur, alte facilități precum opțiuni avansate de formatare și corectare a textului rămân absente din aplicația care trebuie să rămână un editor text cu funcții relativ de bază.

În plus, cel puțin pentru comenzi drag-and-drop, utilizatorii vor avea posibilitatea să aleagă între deschiderea documentului într-un tab nou, sau fereastră separată.

Spre exemplu, cea din urmă opțiune ar putea fi îndeosebi folositoare în situațiile când ai nevoie să compari conținutul unor documente similare, eventual, folosind operațiuni copy/paste pentru a face diverse modificări.

Noii versiuni Notepad nu-i vor lipsi nici scurtăturile din tastatură pentru gestionarea tab-urilor, selecția disponibilă urmând să fie detaliată în documentația aplicației.

Spre exemplu, vor exista comenzi distincte pentru crearea unui document nou într-un nou tab, respectiv, fereastră separată.

Momentan, versiunea de testare Notepad, cu suport pentru tab-uri, pare să aibă probleme chiar cu scurtăturile nou adăugate, care ar intra în conflict cu alte scurtături Windows existente.

WhatsApp va permite schimburi de poze la calitate originală

Deși pare ceva banal, trimiterea unei poze pe WhatsApp sau alte platforme de socializare, nu se face chiar la calitatea originală, majoritatea platformelor de socializare folosind algoritmi de reprocesare care reduc dimensiunea fișierului, în detrimentul calității imaginii.

Introdusă ca o metodă de a obține timpi cât mai reduși de așteptare la schimburile de poze, convertirea automată a imaginilor la rezoluții inferioare devine tot mai puțin necesară, pe măsură ce atât utilizatorii de PC, dar și cei de mobil, accesează conexiuni de internet la viteze broadband/5G.

Spre deosebire de servicii precum Google Photos, preluarea pozelor la calitate originală nu implică stocare permanentă a fișierelor respective, ci doar o viteză suficient de bună a conexiunii la internet.

Începând cu versiunea 2.21.15.7 a aplicației de Android, utilizatorii WhatsApp vor putea accesa trei setări de calitate din meniurile WhatsApp:

 • Automatic – la conexiune prin WiFi, calitatea imaginii este prioritară
 • Best Quality – compresia păstrează aproximativ 80% din calitatea originală, în limita unei rezoluții de 2048×2048 pixeli
 • Data Saver – soluție la calitate „Web”, nu atât de redusă încât să elimine detalii esențiale din imagine, favorizând transmiterea cât mai rapidă a fișierului respectiv

Momentan, nu există informații despre când noua funcționalitate va fi disponibilă și în versiunea WhatsApp. Cel puțin prin aplicația pentru smartphone, WhatsApp ar putea deveni modalitatea preferată de a transfera poze la rezoluție înaltă, cel puțin atât timp cât toate setările aplicației sunt bifate în mod ideal.

Samsung demonstrează un telefon al cărui ecran se pliază în orice direcție

Samsung demonstrează un telefon al cărui ecran se pliază în orice direcție

După ce l-a brevetat în urmă cu trei ani, Samsung demonstrează primul telefon pliabil al cărui ecran se pliază atât la interior, dar și către exterior.

Descris drept primul ecran pliabil la 360°, noul design pune la încercare atât versatilitatea balamalei mecanice, cât și pe cea a ecranului OLED, care trebuie să reziste unui regim de utilizare mult mai solicitant, implicând acțiuni de pliere pe două axe.

Secretul pare să fie un nou design de balama care lasă mai mult spațiu pentru ecranul pliat, în același timp modelând ecranul depliat într-o suprafață cât mai plană.

Însă inovația celor de la Samsung merge mai departe decât atât, potențialul succesor Galaxy Fold eliminând nevoia unui ecran secundar. Astfel, ecranul principal va fi pur și simplu pliat în direcția opusă, rezultând un telefon cu ecran față-verso.

Conceptul a fost demonstrat în trecut și de rivalul Xiaomi, producătorul chinez sugerând pregătirea unei noi varietăți de telefoane mobile. Însă limitările tehnologice existente în anul 2020 au scos din calcul partea de ecran pliabil, telefonul-concept demonstrat de Xiaomi având ecranul permanent pliat față-verso. În schimb, prototipul demonstrat de Samsung este un pliabil veritabil, fără spațiu lăsat în zona depliere a ecranului.

Probabil că noul concept de design va vedea debutul comercial cândva în anii următori, toate zvonurile de până acum descriind un Galaxy Z Fold 5 cu design îmbunătățit, dar nu radical diferit.

Astfel Z Fold 5 va avea un design fără cută vizibilă în modul depliat, telefonul apărând perfect plat atunci când este păstrat în modul pliat. În schimb, ecranul pliabil la 360° va rămâne doar un proiect de viitor pentru Samsung, deocamdată.

TELEVIZOARELE SMART, Care este diferența dintre OLED și QLED?

Două tehnologii de televizoare fundamental diferite, QLED și OLED, au nume similare. Dacă vă cumpărați un televizor nou, veți dori să cunoașteți diferențele dintre acestea.

Cele mai bune televizoare anunță o supă alfanumerică de extra, cum ar fi HDR, 120Hz și HDMI 2.1, iar multe televizoare includ toate aceste caracteristici și multe altele, ceea ce face dificilă stabilirea diferenței.

  Spre deosebire de restul acestor termeni tehnici pentru televizoare, QLED și OLED sunt, de fapt, fundamental diferite, chiar dacă sunt despărțite doar de o literă. Iar unul este mai bun decât celălalt.

  În ultimii câțiva ani, Samsung și-a denumit televizoarele ,,QLED”. Linia sa QLED din 2022 include modelele Neo QLED cu rezoluție 4K și 8K. TCL produce, de asemenea, televizoare QLED, inclusiv excelenta serie 6, iar Amazon are chiar și un televizor Fire TV Omni QLED propriu.

  QLED și OLED sunt, de fapt, fundamental diferite

  Așadar, care este diferența dintre OLED și QLED? Vom începe cu imaginea și calitatea sa. OLED bate QLED de fiecare dată. Așadar, televizorul OLED stabilește un nivel ridicat pentru calitatea imaginii unui televizor din prezent.

  OLED înseamnă ,,diodă organică emițătoare de lumină”. QLED (conform Samsung) înseamnă ,,quantum dot LED TV”. OLED este o tehnologie fundamental diferită de LCD, principalul tip de televizor. QLED este o variație a LED LCD, adăugând o peliculă de puncte cuantice la ,,sandwich-ul” LCD.

  OLED este ,,emisiv”, ceea ce înseamnă că pixelii își emit propria lumină. QLED, la fel ca și LCD, este ,,transmisiv” în forma sa actuală și se bazează pe o iluminare de fundal cu LED-uri.

  Un televizor QLED este doar un televizor LCD cu puncte cuantice. Principala concluzie este că QLED este mai aproape de vechiul LCD obișnuit decât de OLED.

  Ce este punctul cuantic?

  Punctele cuantice sunt molecule microscopice care, atunci când sunt lovite de lumină, emit propria lor lumină colorată diferit. În cazul televizoarelor QLED, punctele sunt conținute într-o peliculă, iar lumina care le lovește este furnizată de o iluminare de fundal cu LED-uri.

  Această lumină trece apoi prin alte câteva straturi din interiorul televizorului, inclusiv un strat de cristale lichide (LCD), pentru a crea imaginea. Lumina de la sursa LED este transmisă prin aceste straturi către suprafața ecranului, motiv pentru care spunem că este ,,transmisivă”.

  O privire asupra ,,sandvișului” de straturi dintr-un televizor LCD, în care o lumină de fundal cu LED străbate un strat de puncte cuantice (printre altele) și ajunge pe panoul LCD propriu-zis.

  Un televizor OLED nu este nicidecum un televizor LCD

  LCD este tehnologia dominantă în cazul televizoarelor cu panou plat și a fost pentru o lungă perioadă de timp. Este mai ieftină decât OLED, în special în cazul dimensiunilor mari, iar numeroși producători de panouri o pot fabrica.

  Televizoarele OLED nu au nevoie de iluminare de fundal cu LED-uri, astfel încât, pe lângă avantajele legate de calitatea imaginii, pot deveni incredibil de subțiri.

  OLED este diferit pentru că nu folosește o iluminare de fundal cu LED-uri pentru a produce lumină. În schimb, lumina este produsă de milioane de subpixeli OLED individuali.

  Pixelii înșiși – punctele minuscule care compun imaginea – emit lumină, motiv pentru care se numește tehnologie de afișare ,,emisivă”. Această diferență duce la tot felul de efecte de calitate a imaginii, dintre care unele favorizează LCD (și QLED), dar cele mai multe favorizează OLED.

  Microsoft și Amazon, cele mai mari concedieri din istorie: recesiunea economică e aici, vine dezastrul. Giganții strâng cureaua

  Microsoft și Amazon, cele mai mari concedieri din istorie: recesiunea economică e aici, vine dezastrul. Giganții strâng cureaua

  Zvonurile despre concedieri masive de la Microsoft erau adevărate.

  Într-o nota postată public de la CEO-ul Satya Nadella, gigantul tech spune că intenționează să reducă 10.000 de locuri de muncă în al treilea trimestru fiscal, care se încheie în martie.

  Mișcarea este menită să „alinieze structura costurilor Microsoft” cu cererea și veniturile, potrivit lui Nadella, adică să reducă cheltuielile, pe măsură ce vânzările scad. Clienții și-au sporit cheltuielile digitale în perioada de vârf a pandemiei, spune Nadella, dar acum se reduc. Numeroase țări fie sunt în mijlocul recesiunilor, fie se așteaptă la acestea, adaugă executivul.

  Microsoft și Amazon dau afară mii de angajați

  Microsoft va continua să angajeze în „zone strategice cheie”, spune Nadella. După cum explică GeekWire, aceasta este a doua cea mai mare rundă de concedieri din istoria Microsoft. Compania a eliminat 18.000 de locuri de muncă în 2014, deoarece Nadella, nou-promovată, a redus afacerea cu hardware a Nokia.

  Compania nu este singura care renunță la locuri de muncă. Amazon se așteaptă să renunțe la peste 18.000 de locuri de muncă situate în principal în diviziile sale de retail și de recrutare. Astfel, și Amazon desființează posture în SUA, Canada și Costa Rica.

  Concedierile sunt cele mai recente din sectorul tehnologic din SUA, companiile reducându-și forța de muncă umflată și reducând costurile, pentru a inversa excesele din epoca pandemiei și pentru a se pregăti pentru o economie globală cu perspective înrăutățite.

  Directorul general al Amazon.com, Andy Jassy, a declarat la începutul acestei luni că reducerile, aproximativ 6% din cei aproximativ 300.000 de angajați corporativi ai companiei, ar avea un impact în cea mai mare parte asupra diviziilor de comerț electronic și resurse umane.

  De asemenea, și Meta a concediat peste 11.000 de angajați toamna trecută, deoarece pariul pe creșterea continuă în perioada pandemiei nu a dat roade. Potrivit The Wall Street Journal, compania a dat afară „multe mii” de angajați. Meta avea peste 87.000 de angajați.

  Demiterile ar putea fi cea mai mare reducere a forței de muncă realizată de o companie de tehnologie anul trecut, depășind disponibilizările făcute de Twitter recent. Demiterile ar reprezenta, de asemenea, prima restructurare amplă din istoria Meta.

  Epistory – Typing Chronicles, joc gratuit oferit de Epic Games Store

  Epistory – Typing Chronicles, joc gratuit oferit de Epic Games Store

  Epic Games Store continuă să ofere jocuri gratuite pentru PC.

  De această dată, până pe 26 ianuarie 2023, puteți revendica încă un joc gratuit: Epistory – Typing Chronicles. Odată revendicate, acest titlu vor putea fi descărcat și jucat oricând doriți prin intermediul clientului Epic Games Launcher.

  Jocul poate fi descărcat gratuit prin intermediul Epic Games Store, până la data de 26 ianuarie 2023, accesând acest link https://store.epicgames.com/en-US/p/epistory-typing-chronicles-445794 și apăsând butonul marcat “Get”.

  Încă un joc gratuit săptămână viitoare

  Săptămâna viitoare, cei de la Epic Games se pregătesc să ofere în mod gratuit încă un joc pentru PC: Adios.

  Până atunci însă, puteți revendica Epistory – Typing Chronicles drept joc gratuit până pe 26 ianuarie 2023, de pe Epic Games Store.

  Sursa: Epic Games Store